Příznaky:

  1. zevní tepenné – jasně červená stříkající krev (např. úrazy)
  2.  zevní žilní – tmavá, volně vytékající krev (např. křečová žíla )
  3.  vnitřní krvácení –  bolesti břicha, postižený zvrací i čerstvou  i natrávenou krev (kávová sedlina), muže být dušnost, kašel , vykašlává krev,  neklid , kolabuje až bezvědomí, bílá až šedá barva kůže, opocení
  4. první pomoc při vnitřním krvácení: úlevová poloha, nepodávat nic k jídlu ani tekutiny ani léky

Co dělat:

  1. snažit se zjistit, co se stalo ( úraz, …)
  2. první pomoc u zevního krvácení : tlakový obvaz, zvednout končetinu, úlevová poloha postiženého, kterou zaujme sám
  3. co nejrychleji přivoláme odbornou pomoc na lince 155, přitom stále sledujeme stav postiženého