Náhlá zástava oběhu a dechu vzniká nejčastěji vlivem onemocnění srdce ( akutní infarkt myokardu, maligní porucha srdečního rytmu, plicní embolie apod. )

  • co nejrychleji volat 155
  • pokud dojde ke zhroucení před námi  – pád na zem, bezvědomí – oslovit, nereaguje-li, zkusit bolestivý podnět. Nereaguje-li postižený na podnět, ale dýchá – uložit do stabilizované polohy na bok a stále sledovat stav.
  • pokud postižený nedýchá – prekordiální úder =  zaťatou pěstí z 20 cm výšky dát úder do středu hrudní kosti a posléze začít nepřímou masáž srdce a dýchání z úst do úst v poměru 30:2 (30x stlačit hrudník, poté následují dva vdechy a stále opakovat) 
Obr.: Nepřímá masáž srdce

  • nepřímá masáž srdce  = dlaň jedné ruky položit palcovou stranou dlaně na střed hrudní kosti,  na hřbet této  ruky položit druhou ruku , naklonit se horní polovinou těla nad postiženého, napjaté lokty , začít rytmicky stlačovat hrudník do hloubky cca 6-8 cm celkem 
Obr.: Princip nepřímé masáže srdcezajistit průchodnost dýchacích cest  – zaklonit hlavu postiženého  tlakem na čelo a zvednout bradu ( zakloň hlavu , zvedni bradu ) , zacpat nos a 2x po sobě vdechnout do postiženého, nekontrolovat tep a nepřerušovat masáž 

Obr.: Manévr: a) zakloň hlavu, b) zvedni bradu


co nejdříve volat 155 pokračovat do příjezdu záchranné službynutnost tvrdé podložky pod postiženým

pokud dýchá, oslovit, bolestivý podnět (např. štípnutí), zvednout DKK – návrat vědomí, pokud ne, zotavovací poloha, udržení průchodnosti DC  a volat 155  

Obr.: Zotavovací poloha