umět včas poskytnout první pomoc při úrazu je nesmírně důležité, úrazy jsou nejčastější příčinou smrtí dětí a mladých lidí do 30 let věku ( dopravní nehody, pády z výše … ) 

1. zlomeniny

 • zavřené bez porušení kožního krytu 
 • zafixujeme, nikdy se nepokoušíme napravovat
 • otevřené s poruchou kožního krytu – sterilně  přikryjeme ránu otevřené zlomeniny, zafixujeme, nikdy se nepokoušíme nenapravovat, postižený zaujme úlevovou polohu, zachránce co nejrychleji přivolá odbornou pomoc na lince 155

2. řezné rány

 • krytí, při velkém krvácení tlakový obvaz nebo stlačení

3.  bodné rány

 • nevytahovat zabodnutý předmět z rány z krku, břicha
 • pak lepší postup pro chirurgické ošetření ) ,  
 • bodné rány hrudníku – krýt neprodyšně igelitem ze 3 stran

4. úrazy hlavy

 • bezvědomí  ( i krátkodobé několik sekund )  nebo poruchy vědomí 
 • zmatenost, desorientace, spavost, zvracení
 • riziko krvácení do mozku
 • sledovat postiženého a volat 155

5. popáleniny

 • chladit vlažnou vodou, vždy chladit obličej, krk, dlaně rukou, pánevní dno a plosky nohou
 • vyvést postiženého mimo dosah tepelné noxy (tepelného zdroje)
 • ihned vysvléct kontaminovaný oděv , NIKDY VŠAK NEVYSVLÉKAT PŘIŠKVAŘENÝ ODĚV ( šusťáky )
 • NE celotělové chlazení zvláště  malých dětí
 • pozor na  nadýchání se  nebo výbuch – popálení dýchacích cest – otok sliznic DC – dušení


6. omrzliny

 • pomalu zahřívat
 • zlehka třít, nikoliv sněhem!

7. pády z výšky : postiženého neposazovat ! 

 • pokud je postižený při vědomí – úlevová poloha, zástava zevního krvácení, nedávat pít , neprodleně volat 155
 • pokud je postižený v bezvědomí – nedýchá-li, okamžitě umělé dýchání s nepřímou masáží srdce
 • pokud je postižený v bezvědomí a dýchá – zotavovací poloha