Paní Dana

Paní Daně je krásných 88 let. Žije sama ve svém bytě v klidné části města. Její zdravotní stav odpovídá věku. Má sice stále přehled, udržuje se v obraze, ale její fyzické schopnosti se pomalu zhoršují. Znát je to zejména při chůzi.

O tom, že by paní Dana sama opustila byt, už nemůže být řeč. Veškeré doprovody za lékaři nebo na úřady zajišťují dcery. Ty také pořizují nákupy a veškerý styk s venkovním světem. Dcery doprovází maminku i na příležitostné procházky, které jsou však pro čím dál větší náročnost pro všechny zúčastněné méně časté. Také po bytě už se paní Dana nepohybuje zlehka jako dříve. Nepostačí už jen hůl, rodina musela v celém bytě instalovat madla (chodítko paní Daně nevyhovuje). Problém začíná být také při vstávání, uléhání a dalších změnách poloh. Paní Dana tak většinu dne tráví ve svém křesle, protože každý přesun je pro ni velmi vysilující. Trpí také třesem, který ji prakticky znemožňuje uvařit si, nebo přenést jídlo ke stolu. Připravené jídlo je ale schopna sníst sama.

Protože je pro rodinu i paní Danu důležité, aby zůstala doma co nejdéle, obrátila se rodina s žádostí o pomoc na pečovatelskou službu. Ta pomáhá s ranním vstáváním, s hygienou, dovážkou oběda a také hlídá léky. Odpoledne pak vystřídá pečovatelskou službu rodina. Obě dcery se v péči o maminku pravidelně střídají. Když pak obě rodiny dcer jezdí na pravidelnou letní dovolenou, pomůže po dobu nepřítomnosti Odlehčovací služba.

Péče je pro všechny na jednu stranu náročná, na druhou stranu by však dcery ani paní Dana neměnily – doma je doma.

VYHLEDAT SLUŽBY