Paní Naďa

Před dvěma lety si paní Naďa při běžné lékařské prohlídce vyslechla nemilosrdnou diagnózu: onkologické onemocnění. Ihned nastoupila léčbu. Dva roky od jejího zahájení nicméně paliativní tým v nemocnici zhodnotil, že veškeré medicínské možnosti byly vyčerpány a další léčení nepřinese žádný pozitivní výsledek.

Sociální pracovnice ve spolupráci s rodinou hledala možnosti ulehčení v terminální fázi života. Nabízelo se setrvání v nemocnici, převoz do pobytového hospice nebo návrat do domácího prostředí za využití terénní (domácí) hospicové péče. Paní Naďa si přála stejně jako většina takto nemocných zůstat doma, se svým manželem a v kruhu nejbližších.

Dcera Jana na základě převzatých kontaktů od nemocnice oslovila pracovníky domácího hospice. Po vyjasnění situace se dohodli na poskytování domácí hospicové péče ze strany organizace. Zdravotní stav paní Nadi vyžadoval péči ve formě pravidelných návštěv lékaře a zdravotní setry. Mimo jiné dostal pan manžel pohotovostní číslo, na které mohl v případě zhoršení stavu nebo nečekaných obtíží volat kdykoli, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Zdravotní sestra pak poskytla radu po telefonu, případně k paní Nadi vyjel sloužící lékař. Sociální pracovnice hospicového zařízení rovněž pomohla paní Nadi vyřídit příspěvek na péči a dceři Janě dlouhodobé ošetřovné, aby mohla tatínkovi ulehčit v péči o nemocnou maminku.

Postupně, ve chvíli, kdy začaly paní Nadě ubývat síly, využívala rodina kompenzační pomůcky – elektrickou polohovací postel a toaletní křeslo, které jim domácí hospic zapůjčil. Do rodiny paní Nadi docházel dle potřeby také psycholog, který jí i rodině pomáhal vyrovnat se s následky zákeřné nemoci. Pracovníci hospice rovněž manželu Karlovi a dceři Janě nabídli odlehčovací služby – pečovatelka je naučila provádět hygienu na lůžku, v případě potřeby vypomáhala.

Po dvou měsících v hospicové péči paní Naďa odešla. Tak, jak si přála, v prostředí domova, obklopena blízkými a hlavně bez větších bolestí. Po oznámení úmrtí paní Nadi pomohli pracovníci hospice rodině zařídit její převoz, pohřeb a další nezbytné záležitosti související třeba s pozůstalostí. S panem Karlem zůstává sociální pracovnice v kontaktu a provází ho obdobím truchlení.

VYHLEDAT SLUŽBY