Pan Marcel

Panu Marcelovi (49 let), stejně jako tisícům dalších, život výrazně zkomplikovala pandemie onemocnění Covid 19 a s ní související vládní opatření. Marcel žije řadu let sám v obecním bytě určeném pro nízkopříjmové obyvatele města. Zároveň celá léta pracoval jako číšník v místní restauraci. I přesto, že se po loňském jarním nouzovém stavu do zaměstnání vrátil, druhou vlnu majitel restaurace už neustál. Pan Marcel dostal výpověď.

Tolik by si přál zůstat v oboru, který jej naplňuje, nicméně současná epidemiologická situace a vládní restrikce jeho snu nefandí. Prozatím se pan Marcel nahlásil na úřad práce, pobírá tedy podporu v nezaměstnanosti, ale její výše nepokryje veškeré životní náklady. Z toho důvodu se na něj jednoho dne obrátil bytový odbor městského úřadu s urgencí a výzvou k zaplacení nájmu. Po vyslechnutí situace mu však nabídli kontakt na sociální pracovnici. Protože Marcel disponoval zkušeností ze ztráty bydlení a žití na ubytovně, na sociální pracovnici se neprodleně obrátil. V rámci osobní schůzky pak společně mapovali vhodné řešení jeho situace. Sociální pracovnice nejprve pomohla panu Marcelovi s vyřízením žádosti o státní sociální podporu – příspěvek na bydlení. Současně požádali o povolení splátkového kalendáře, v rámci kterého by postupně, po menších částkách, hradil dlužný nájem.

I když se Marcel nechce vzdát své vize pracovat v gastronomii, pochopil, že si jedině postupným vyrovnáním finančních závazků udrží střechu nad hlavou. Doufá v brzkou změnu epidemiologické situace a uplatnění na trhu práce. Zůstává v kontaktu se sociální pracovnicí pro případ řešení svých životních záležitostí.

VYHLEDAT SLUŽBY