Pan Radek

Pan Radek (72 let) trpí několik let nedoslýchavostí. Prozatím mu postačuje naslouchadlo a další kompenzační pomůcky, např. osobní zesilovač nebo zesilovač pro poslech TV či rádia. Kromě toho onemocněl diabetes, v důsledku kterého se mu výrazně zhoršil další smysl, zrak.

K výraznému poklesu zdravotního stavu došlo v průběhu posledního roku, kdy ovdověl. Kombinace těchto smyslových postižení mu znemožňuje obstát v běžném životě. Přesto aktuálně žije sám v malém bytě. Spolupracuje s Centrem pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, které má pobočku v každém okresním městě kraje. Zařízení podporuje lidi s handicapem v jejich nezávislosti, samostatnosti, provozuje půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Mimo jiné se podílí na osvětové činnosti, pořádání besed a různých prezentačních akcí, kde mohou takto zasažení lidé sdílet své příběhy, zkušenosti.

Přes obě postižení může pan Radek žít doma, neboť jej navštěvuje terénní sociální služba Osobní asistence Oblastní charity. Sociální pracovnice služby nejprve společně s ním monitorovala jeho potřeby a na základě toho sestavili individuální plán. Ten mimo jiné odráží rozsah poskytování péče. Do jeho domácnosti dochází každý den včetně víkendů a svátků, a to v ranních a odpoledních hodinách. V případě potřeby jej doprovází k lékaři a vyřizování jiných záležitostí. Pečovatelská služba Oblastní charity mu pak opět dle individuálního plánu zajišťuje nákupy, obědy a úklid.

Mimo nezbytné úkony spojené hygienou a běžným životem pana Radka se mu prostřednictvím sociálních služeb dostává kontaktu s lidmi, naslouchání. Vlivem toho, že mohl zůstat ve své domácnosti a empatickým přístupem pracovníků pan Radek jen nepatrně vnímá svoje omezení a závislost na druhých. Poskytované služby hradí z příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním pojištěním.

VYHLEDAT SLUŽBY