Paní Jitka

Paní Jitka (23 let) se od narození potýká se středně těžkou formou mentální retardace a dalšími zdravotními komplikacemi. Od čtyř let ji postihují epileptické záchvaty, proto je pravidelně sledována na neurologii, užívá epileptika.

Vlivem svého postižení má pomalejší a méně pohotové reakce, nedokáže vyhodnotit některé situace. Dobře se orientuje doma a v bezprostředním okolí, dál je to horší. Nemoc postihla její motoriku, na druhé působí nešikovně a „neohrabaně“. Špatně artikuluje a mírně zadrhává, proto se vyhýbá intenzivnější komunikaci s druhými. Může se věnovat pouze nenáročným pohybovým aktivitám. Vzhledem k omezením zasahujících do téměř všech složek osobnosti vyžaduje stav Jitky zvýšený dohled a péči rodiny – zejména maminky. Jitka pobírá příspěvek na péči ve čtvrtém stupni, příspěvek na mobilitu. Dále využívá průkaz OZP (osoby zdravotně postižené) a parkovací průkaz.

Přes veškeré handicapy je Jitka empatický a pozitivní člověk. Po speciální základní škole, kde pracovala s asistentkou, úspěšně absolvovala také střední praktickou školu s individuální vzdělávacím plánem. Ráda navštěvovala keramický kroužek a cvičení. Miluje zvířata a obzvlášť šťastná je obklopena jimi.

Půl roku po ukončení školní docházky se u Jitky zvýšila černost epileptických záchvatů. Z toho důvodu byla nucena trávit hodně času doma, bez možnosti účastnit se oblíbených aktivit. Přestože se později její stav zlepšil, rodiče (zejména maminka) kvůli vyčerpanosti z péče hledali možnosti pomoci. Maminka, paní Hana, po náročných týdnech, které byly „uvězněni“ doma, toužila po ulehčení a Jitčině větším zapojení do společenského života. Sociální pracovnice, na kterou se obrátila, s ní mapovala potřeby, a dle nich následně navrhla možnosti dostupných služeb. Předala jí kontakty na ambulantní službu Denní stacionář, dále jí nastínila činnost služby sociální rehabilitace poskytující sociálně terapeutické programy, v rámci kterých provozují zejména zahradní terapii.

Od té doby Jitka již několik měsíců dochází v sudé týdny do Denního stacionáře, v liché týdny do sociální rehabilitace. Jitka s paní Hanou se navíc účastnily několika víkendových pobytů pořádaných podpůrnou organizací, kde s lidmi s handicapem provozují canisterapii, kterou milovnice zvířat Jitka nadšeně vítala. Paní Hana oceňuje pomoc ze strany jednotlivých služeb, díky kterým se dokáže naplno věnovat dceři, zároveň si může odpočinout, nabrat síly a vyřídit si svoje záležitosti.

VYHLEDAT SLUŽBY