Senioři


Paní Dana

Paní Daně je krásných 88 let. Žije sama ve svém bytě v klidné části města. Její zdravotní stav odpovídá věku. Má sice stále přehled, udržuje se v obraze, ale její fyzické schopnosti se pomalu zhoršují. Znát je to zejména při chůzi.

Pokračovat ve čtení

Osoby s duševním onemocněním


Paní Karla

Paní Karla přišla v důchodovém věku o své nejbližší, a tak žila sama. Měla pejska, který jí přinášel radost, a o nějž pečovala. Před lidmi se ale postupem času začala uzavírat. S nikým se nestýkala, kvůli zdravotním problémům přestala cestovat.

Pokračovat ve čtení

Osoby s mentálním postižením


Paní Jitka

Paní Jitka (23 let) se od narození potýká se středně těžkou formou mentální retardace a dalšími zdravotními komplikacemi. Od čtyř let ji postihují epileptické záchvaty, proto je pravidelně sledována na neurologii, užívá epileptika.

Pokračovat ve čtení

Osoby se smyslovým postižením


Pan Radek

Pan Radek (72 let) trpí několik let nedoslýchavostí. Prozatím mu postačuje naslouchadlo a další kompenzační pomůcky, např. osobní zesilovač nebo zesilovač pro poslech TV či rádia. Kromě toho onemocněl diabetes, v důsledku kterého se mu výrazně zhoršil další smysl, zrak.

Pokračovat ve čtení

Osoby s poruchou autistického spektra


Natálka

Natálka (7 let) se narodila manželům Andree a Michalovi jako zdravá a nádherná holčička. Prospívala dobře, mladý pár si užíval všechny radosti, které převažovaly nad starostmi. A tak k ní po roce přibyla sestřička Barborka. Až ve 2,5 letech věku Natálky si rodiče začali všímat zvláštních projevů, odlišností ve vývoji.

Pokračovat ve čtení

Paliativní péče


Paní Naďa

Před dvěma lety si paní Naďa při běžné lékařské prohlídce vyslechla nemilosrdnou diagnózu: onkologické onemocnění. Ihned nastoupila léčbu. Dva roky od jejího zahájení nicméně paliativní tým v nemocnici zhodnotil, že veškeré medicínské možnosti byly vyčerpány a další léčení nepřinese žádný pozitivní výsledek.

Pokračovat ve čtení

Osoby s náhlým zhoršením zdravotního stavu


Pan František

Panu Františkovi se v loňském roce jednoho dne život změnil o tři sta šedesát stupňů. Do té doby, i když oslavil 82. narozeniny, by mu zdraví a optimismus mohli závidět lidé mnohem mladších ročníků. V srpnu jej však jako blesk z čistého nebe zasáhla cévní mozková příhoda. Přes neprodlený převoz rychlou záchrannou službou a poskytnutou lékařskou péči způsobila tzv. mrtvička ochrnutí celé levé strany těla.

Pokračovat ve čtení

Osoby v ostatních krizových situacích


Pan Marcel

Panu Marcelovi (49 let), stejně jako tisícům dalších, život výrazně zkomplikovala pandemie onemocnění Covid 19 a s ní související vládní opatření. Marcel žije řadu let sám v obecním bytě určeném pro nízkopříjmové obyvatele města. Zároveň celá léta pracoval jako číšník v místní restauraci. I přesto, že se po loňském jarním nouzovém stavu do zaměstnání vrátil, druhou vlnu majitel restaurace už neustál. Pan Marcel dostal výpověď.

Pokračovat ve čtení