Prezenční kurzy pro pečující

Zde naleznete přehled kurzů pro neformální pečující, které se konají prezenční formou.

Online kurzy pro pečující 

Zde naleznete přehled kurzů pro neformální pečující, které se konají online formou.

Svépomocné skupiny

Svépomocné skupiny poskytují specifickou pomoc a podporu lidí v náročných životních situacích. Shlukují klienty se stejným problémem, ať jde o problém zdravotní, sociální či subjektivní. Členové svépomocných skupin se mohou vzájemně podělit o své zkušenosti. Zjištění, že člověk není ve své situaci sám, přináší úlevu i naději.

Instruktážní videa

Edukační videa jsou připravena s cílem předat praktické dovednosti a vhodné postupy potřebné pro asistování lidem se sníženou soběstačností v domácím prostředí.

Videokurzy

Nemůžete se účastnit prezenčních ani on-line kurzů? Připravili jsme pro Vás formát videokurzů, které si můžete pustit a zhlédnout kdykoliv.