Poradenství zdravotně-sociální

Poradenství poskytuje informace o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci člověka. Cílem rozvinutého poradenství je poskytování informace co nejblíže bydlišti nebo pracovišti, příp. zařízení, v němž se člověk nachází. Součástí poradenství je i zprostředkování další potřebné odborné pomoci.

Poradenství psychologické

Psychologické poradenství si klade za cíl překonání psychologických potíží člověka nebo rozvoj jeho osobnosti. Nabízí možnost pravidelných podpůrných individuálních či skupinových konzultací se zkušenými psychology, nebo přímo psychoterapii či krizovou intervenci primárně s cílem pomáhat se zvládáním stresu, psychického vyčerpání a celé náročné životní situace neformální péče. Můžete využít služeb:

Poradenství duchovní

Duchovní poradce je člověk, který je absolventem biblického a teologického studia a jsou ordinovanými duchovními církve. 

Vedle péče o sbor věřících jako celek jsou připraveni poskytnout duchovní radu / poradenství / modlitbu také jednotlivcům v prostředí důvěrného rozhovoru – samozřejmostí je zachování mlčenlivosti o sdělených důvěrných informacích (zpovědní tajemství). Hledáte-li duchovní radu, obraťte se na svého duchovního v nejbližším místě.