Neformální péče provází lidstvo od počátku. Normální péčí lze pojmenovat jakoukoliv pomoc osobě blízké, která není schopna se o sebe postarat sama čipotřebuje dopomoc v některých oblastech života.

Dle údajů OECD tvoří neformální pečující 70 – 90 % poskytovatelů dlouhodobé péče.

Neformální pečující tak představují významný pilíř v rámci péče. Nicméně vnímáme, že i díky legislativní neukotvenosti této problematiky jsou neformální pečovatelé v celém systému sociální péče opomíjenou skupinou.

Z těchto důvodů jsme pro Vás připravili tento přehled, kde najdete informace ke vzdělávacím aktivitám, odkazy na další podpůrné webové stránky, instruktážní videa, informace o podpůrných skupinách a zajímavých materiálech, které by Vám mohly pomoci.