záškuby nebo extrémní napnutí určitých částí těla (končetiny, obličej) nebo celého těla 

1. křeče při horečce u dětí –  několik minut – zblednutí, promodrání, prohnutí dítěte do oblouku, oči v sloup, chrčení – zabránit poranění, nechat odeznít, pak poloha na bok, volat 155 

2. křeče u dospělých – u epileptiků,  – snažit se zabránit pádu  a zranění postiženého při záškubech – hlavy ( nárazy hlavy o podlahu, předměty ) -podložit hlavu (polštářem, oděvem…), nechat odeznít 

3. nestrkat žádné předměty do úst postiženého, nesnažit se v průběhu křečí otevřít ústa (pozor na prsty zachránce !!!!) 

4. po odeznění křečí sledovat dýchání, pokud dýchá –  zotavovací poloha, stálé sledování stavu,  klidný přístup k postiženému, volat 155 
– nedýchá-li postižený – zaklonit hlavu, nazvednout bradu – nezačne-li dýchat spontáně – zahájit umělé dýchání a nepřímou masáž srdce