Městský úřad Bystřice n/P.
PhDr. Drahomíra Lukšová, 566 590 342, drahomira.luksova@bystricenp.cz

Městský úřad Havlíčkův Brod
Mgr. Marek Topolovský, 569 497 143, mtopolovsky@muhb.cz
Bc. Veronika Hojerová, DiS., 569 497 268, vhojerova@muhb.cz

Městský úřad Humpolec
Ing. Josef Fiala, 565 518 151, josef.fiala@mesto-humpolec.cz
Bc. Jitka Muzikářová, DiS., 565 518 152, jitka.muzikarova@mesto-humpolec.cz

Městský úřad Chotěboř
Bc. Iva Blažíčková, 569 641 142, blazickova@chotebor.cz
Bc. Kateřina Pilařová, 569 641 114, pilarova.katerina@chotebor.cz

Magistrát města Jihlavy
Bc. Vlastimil  Novotný, 565 593 710, vlastimil.novotny@jihlava-city.cz
Bc. Ladislava Munduchová, 565 593 713, ladislava.munduchova@jihlava-city.cz
Šárka Pokorná, DiS., 565 593 714, sarka.pokorna@jihlava-city.cz
Hana Freyová, DiS., 565 593 711, hana.freyova@jihlava-city.cz
Bc. Petra Kantová, 565 593 712, petra.kantova@jihlava-city.cz
Ivana Schlöglová, DiS., 565 593 715, ivana.schloglova@jihlava-city.cz

Městský úřad Moravské Budějovice
PhDr. Marie Březinová, 568 408 368, brezinova@mbudejovice.cz
Bc. Martina Svobodová, 568 408 376, msvobodova2@mbudejovice.cz

Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Ing. Tomáš Nevrtal, 568 619 170, nevrtal@mesto-namest.cz
Mgr. Věra Polehlová, 568 619 177, polehlova@mesto-namest.cz

Městský úřad Nové Město na Moravě
Mgr. Věra Novotná, 566 598 425, vera.novotna@meu.nmnm.cz

Městský úřad Pacov
Eva Kamenická, 565 455 152, kamenicka@mestopacov.cz

Městský úřad Pelhřimov
Mgr.,Bc. Jana Sládková, 565 351 304. sladkova@mupe.cz
Jana Svitáková, DiS., 565 351 341, svitakova.j@mupe.cz
Mgr. Markéta Vejslíková, 565 351 178, vejslikova.m@mupe.cz
Bc. Daniela Hejnová, DiS., 565 351 200, hejnova.d@mupe.cz
Bc. Jitka Hrušková, 565 351 173, hruskova.j@mupe.cz

Městský úřad Světlá nad Sázavou
Bc. Jana Cípová, 569 496 690, cipova@svetlans.cz
Bc.Šárka Zelenková, DiS., 569 496 678, zelenkova@svetlans.cz
Bc. Jana Marešová, 569 496 695, maresova@svetlans.cz

Městský úřad Telč
Mgr. Vít Drexler, 567 112 441, vit.drexler@telc.eu

Městský úřad Třebíč
Mgr. Marie Valentová, 568 896 261, m.valentova@trebic.cz
Mgr. Ivana Kahounová, 568 896 335, Ivana.Kahounova@trebic.cz
Bc. Pavla Šinkovská, DiS., 568 896 247, p.sinkovska@trebic.cz
Bc. Klára Šimůnková, DiS., 568 896 138, k.simunkova@trebic.cz
Mgr. Dagmar Matoušková, 568 896 287, d.matouskova@trebic.cz
Mgr. Alexandra Sladká, 568 896 247, Alexandra.Sladka@trebic.cz
Mgr. Blanka Chaloupková, 568 896 295, b.chaloupkova@trebic.cz

Městský úřad Velké Meziříčí
Bc. Ivana Rálišová, DiS., 566 781 021, ralisova@velkemezirici.cz
Bc. Jana Brűcknerová, 566 781 014, brucknerova@mestovm.cz

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Mgr. Alice Janáčková, 566 688 330, Alice.Janackova@zdarns.cz
Blanka Řičanová, 566 688 333, blanka.ricanova@zdarns.cz
Bc. Karel Březina, 566 688 328, karel.brezina@zdarns.cz