Kompenzační pomůcky mohou být hrazeny

   1.  plně nebo částečně ze zdravotního pojištění
   2.  příspěvkem Úřadu práce na pořízení zvláštní pomůcky
   3.  nadacemi
   4.  samotným pacientem

PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU KRAJSKÉHO ÚŘADU PRÁCE:

V případě, že pomůcku nehradí ani nezapůjčuje zdravotní pojišťovna, mohou osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí požádat o PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU krajskou pobočku Úřadu práce na základě zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Postup zpravidla probíhá v těchto krocích:

1. VÝBĚR POMŮCKY
 je omezen přílohou vyhlášky č. 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

2. PÍSEMNÁ ŽÁDOST
 na tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Obdržíte ji na příslušném pracovišti Úřadu práce, případně ji najdete na portálu

MPSV ČR: portal.mpsv.cz/forms

Kromě vyšetření zdravotního stavu a dalších náležitostí žádosti se dokládá výše příjmu žadatele a doklad potvrzující cenu pomůcky. U některých pomůcek je zapotřebí předložit nabídku od více soutěžících firem.

3. ŘÍZENÍ O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU
krajské pobočky Úřadu práce je zahájeno až na základě podání úplné písemné žádosti.

4.STANOVENÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 10 000 Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo.

Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně do 10 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek životního minima.

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ ÚŘADU PRÁCE ČR Kraj Vysočina :

Jihlavská 42 , Havlíčkův Brod , 580 01 , tel : 950 114 111
Brtnická 2531/21 , Jihlava , 586 01 , tel : 950 123 111
Pražská 127 , Pelhřimov , 393 01 , tel : 565 351 111
Masarykovo nám. 116/6 , Třebíč , 674 01 , tel : 950 169 611
Strojírenská 2210/28 , Žďár nad Sázavou , 591 01 , tel : 950 177 111

POMŮCKY, NA KTERÉ SE NEPOSKYTUJE STÁTNÍ ÚHRADA

Jestliže neuspějeme s úhradou potřebné pomůcky z veřejného pojištění ani z příspěvku na zvláštní pomůcku od Úřadu práce a nebo chceme-li si pořídit pomůcku, která ani v jednom z uvedených systémů není uvedena, můžeme požádat o finanční podporu sponzory a nadace.

NADACE zpravidla vyžadují písemné zdůvodnění žádosti s uvedením vaší finanční situace a poskytnutí kopie lékařské zprávy. V případě, že nadace žádosti vyhoví, úhrada probíhá mezi dodavatelem pomůcky a nadací přímo.

SPONZORY mohou být všechny vámi oslovené firmy, se kterými uzavřete písemnou smlouvu o sponzorství, či podpoře. Nejlépe je obracet se na firmy nejbližší místu vašeho bydliště, případně na zaměstnavatele, obzvláště tam, kde jste pracovali v době svého úrazu, onemocnění apod. Darovanou částku si mohou firmy odečíst z daní.

NADAČNÍ FONDY, KTERÉ MOHOU PŘISPĚT NA ZDRAVOTNÍ POMŮCKU:

NADACE ČEZ (nadacecez.cz)
Duhová 1531/3, 140 53  Praha 4

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU (nadacezdravi.cz)
Klatovská 606/3, Brno

NADAČNÍ FOND ZDRAVÍ A VZDĚLÁNÍ (lodicka.cz)
Lidická 73, 602 00 Brno

NADACE AGROFERT (nadace-agrofert.cz)
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4

NADACE ARCHA CHANTAL (www.archa-chantal.cz)
Svatoslavova 241/26, 140 00 Praha 4, tel.: 261 222 570, e-mail: chantal_brno@seznam.cz

NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH – VIZE 97 (www.vize.cz)
Voršilská 10, 110 00 Praha 1, tel.: 234 097 811, e-mail: nadace@vize.cz

NADACE DĚTSKÝ MOZEK (www.detskymozek.cz)
Na Rybníčku 14/1350, 120 00 Praha 2, tel.: 224941 588, e-mail: nadace@detskymozek.cz

NADACE CHARTY 77 – KONTO BARIÉRY (www.bariery.cz)
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, tel.: 224 214 452, e-mail: nadace 77@bariery.cz

NADACE KB – JISTOTA (www.kb.cz)
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, e-mail: nadace_jistota@kb.cz

NADACE LEONTINKA (www.nadaceleontinka.cz)
Radnická 714, 158 00 Praha 5, tel.: 235 097 637, e-mail: info@nadaceleontinka.cz

NADACE OLGY HAVLOVÉ – VÝBOR DOBRÉ VŮLE (www.vdv.cz)
Senovážné nám. 2, 111 21 Praha 1, tel.: 224 216 883, e-mail: vdv@telecom.cz

NADACE PRO FUTURO
Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI (www.nros.cz)
Na Václavce 1135/9, 150 00, Praha 5, tel.: 227 217 211, e-mail: nros@nros.cz

NADACE SPRÁVNÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU (www.nadaceszs.cz)
Františka Černého 9, 273 01 Lhota, tel.: 225 028 100, e-mail: nadace@nadaceszs.cz

NADACE SOPHIA (www.nadacesophia.cz)
Brno Business Park, budova B
Londýnské nám. 2, 639 00 Brno, tel.: 542 135 351, e-mail:sophia@dimension.cz

NADACE SYNER (www.nadacesyner.cz)
Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, tel.: 486 123 111, e-mail: nadacesyner@seznam.cz

NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ – KRÁSA POMOCI (www.krasapomoci.cz)
Revoluční 1, 110 00 Praha 1, tel.: 221 803 253, e-mail: info@krasapomoci.cz

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU (www.nadacezdravi.cz)
Šumavská 15, 602 00 Brno, tel.: 603 420 526, e-mail: nadace@nadacezdravi.cz

NADAČNÍ FOND CESTA BEZPEČÍ (www.cestabezpeci)
Londýnská 48, 120 00 Praha 2, tel.: 221 513 340, e-mail: info@cestabezpeci.cz

NADAČNÍ FOND J&T (www.nadacnifondjt.cz)
Pobřežní 14, 186 00 Praha 8, tel.: 221 710 124, e-mail: nadacnifondjt@jtbank.cz

NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE (www.kapkanadeje.cz)
Nad Vodovodem 2/169, 100 00 Praha 10, tel.: 267 004 260, e-mail: kapkanadeje@volny.cz)

NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (www.nadacnifondklausovych.cz)
Hrad, 119 08 Praha 1, tel.: 224 373 701, e-mail: info@nadacnifondklausovych.cz

NADAČNÍ FOND POROZUMĚNÍ (www.porozumeni.cz)
Za Školou 137, 198 00 Praha 9, tel.: 266 107 107, e-mail: info@porozumeni.cz

NADAČNÍ FOND VÁCLAVA KLAUSE
Politických vězňů 10, 110 Praha 1, tel.: 222 192 409, e-mail: bachora@volny.cz

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ (www.cck-cr.cz)
Thunovská 18, 118 01 Praha 1, tel.: 251 104 111, e-mail: info@cervenykriz.cz

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HESTIA (www.hest.cz)
Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 872 077, e-mail: jiri.tosner@hest.cz

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT DĚTEM (www.zivotdetem.cz)
Lindnerova 998/6, 180 00 Praha 8, tel.: 284 840 516-8, e-mail: zivotdetem.cz

OLIVOVA NADACE (www.olivovanadace.cz)
Olivova 224, 251 01 Říčany, tel.: 323 631 313, e-mail: info@olivovanadace.cz