PRO JAKOU POMŮCKU SE ROZHODNOUT:

Nejdůležitějším momentem v procesu pořizování zdravotní pomůcky je její výběr. Zpravidla ji používáme denně a po dobu několika let se stává naším osobním pomocníkem. Proto je zapotřebí, aby nám vyhovovala co nejlépe svojí funkčností, kvalitou a trvanlivostí.

Zdravotní pomůcku nám zpravidla doporučí lékař či fyzioterapeut s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Ne vždy se však tito odborníci zabývají dalšími, sociálními hledisky, jako je například možnost přepravy pomůcky, její hmotnost a možnost skládání, prostě momenty, které nejsou z hlediska léčebného podstatné, ale pro samotného uživatele jsou velmi často limitující.

Vozík, který je sice vybavený všemi technickými možnostmi, ale není vhodný pro přepravu osobním vozem do mého zaměstnání, je pro mě spíše zátěží, než pomocí. Při výběru tedy musím mít na zřeteli všechny okolnosti a situace, ve kterých budu danou pomůcku používat. To, co používá sousedka, nebo co se mi líbilo v barevném katalogu, nemusí být to pravé pro mě…

NĚKOLIK DOBRÝCH RAD PŘI VÝBĚRU POMŮCKY:

ZÍSKAT CO NEJVÍCE INFORMACÍ
z letáků, katalogů, internetu, na výstavě rehabilitačních pomůcek apod.

PORADIT SE S ODBORNÍKEM
využít k tomu vyškolených pracovníků zdravotních výdejen, zdravotnických a dalších odborných pracovišť s tímto zaměřením.

POMŮCKU PROHLÉDNOUT, VYZKOUŠET
nejlépe na více místech, u více firem. Není-li člověk mobilní, nebo žije-li na venkově, může požádat firmu o předvedení a vyzkoušení doma, kde bude pomůcku nejčastěji používat.

POMŮCKU NEJPRVE ZAPŮJČIT
a to určitě v případě, kdy jsem pod tlakem prodejce. Dobré firmy tuto službu svým klientům poskytují, v opačném případě je možné obdobnou pomůcku zapůjčit v Půjčovnách zdravotnických prostředků.

POMŮCKU ZAMĚŘIT
případně vybavit vhodnými doplňky. Zaměření pomůcky nepodceňujte, vymezte si na ně raději více času. Komunikujte s odborníkem, který zaměření provádí, nebojte se vyjádřit důsledně své požadavky související se zdravotním stavem a situacemi, ve kterých budete pomůcku používat.