Kompenzační pomůcky můžeme třídit do různých kategorií. Podle typu disability dělíme pomůcky pro osoby s fyzickým postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením a pro osoby s poruchou komunikačních funkcí. Podle běžných denních aktivit jsou to pomůcky pro usnadnění pohybu, osobní hygieny a koupání, oblékání, příjmu jídla apod. Kompenzační pomůcky mohou být jednoduché (např. dávkovač léků, zapínač knoflíků či podavač) nebo technická zařízení jako jsou zvedací systémy, plošiny, počítačový software a další.

Pomůcky pro pohyb a orientaci v prostoru

 • Hole
 • Berle
 • Chodítka
 • Mechanický a elektrický vozík
 • Dopravní prostředky – skútr, individuálně upravený automobil
 • Plošiny
 • Schodišťová sedačka
 • Výtah
 • VPN vysílač
 • Akustické a orientační majáčky
 • Hole orientační a signalizační
 • Vodicí pes

Pomůcky usnadňující manipulaci s pacientem

 • Žebříčky
 • Pásy s úchyty
 • Protiskluzové podložky
 • Přesouvací prkna
 • Otočné desky
 • Zvedací zařízení

Pomůcky pro běžné denní činnosti

 • Sedačka do vany a do sprchy
 • Madla
 • Nástavec na WC
 • Mycí houby a kartáče s ohebnou a prodlouženou rukojetí
 • Nazouvák ponožek
 • Podavač
 • Elastické tkaničky do bot
 • Polohovací křeslo, lůžko
 • Hodinky s hlasovým nebo hmatovým výstupem, vibrační hodinky
 • Indikátor barev
 • Diktafon
 • Světelný či vibrační budík
 • Světelná signalizace domovního zvonku

Pomůcky umožňující komunikaci

 • Sluchadla
 • Kochleární implantát
 • Osobní a skupinové zesilovače
 • Indukční smyčka
 • Netechnické pomůcky – fotografie, obrázky, grafické symboly, komunikační tabulky
 • Technické pomůcky s hlasovým výstupem

Pomůcky pro pracovní aktivity

 • Speciálně upravený počítač
 • Počítačový software
 • Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem
 • Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem – brailský řádek
 • Digitální zvětšovací lupa pro slabozraké
 • Hmatový displej
 • Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé
 • Zvětšovací programy
 • Ozvučený mobilní telefon
 • Slepecký psací stroj

Pomůcky pro volnočasové aktivity

 • Handbike
 • Monoski
 • Hokejová SLEDGE
 • Goalbalový míč
 • Elektronický míč pro nevidomé
 • Zvuková střelba