V České republice žije více než milion osob s nejrůznějším postižením, které jsou více či méně odkázány na pomoc svého okolí. Kompenzačních pomůcky zvyšují nezávislost a samostatnost postižených osob, pomáhají jim vytvořit takové podmínky, které je nestaví do role outsiderů a umožňují jim samostatně vykonávat běžné denní činnosti a další pracovní a volnočasové aktivity.

Kompenzační pomůcka je nástroj, přístroj či zařízení vyrobené nebo speciálně upravené k odstranění bariér v prostředí a komunikaci. Je to prostředek, který člověk využívá ke kompenzaci poruch pohybového systému, smyslových orgánů, kognitivních a komunikačních funkcí.