toxická látka pronikne do těla trávícím traktem, dýchacími cestami, kůží,  sliznicemi

1. zabránit dalšímu působení látky, pokusit se eliminovat nebezpečnou látku z těla  
2. vyvolání zvracení slanou vodou – lžíce do sklenice vody do 1 hodiny od požití  
3. NIKDY NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ U POŽITÍ BENZÍNU,PETROLEJE, NAFTY, PĚNIDEL, KYSELIN A LOUHŮ

  • je zde příliš vysoké riziko vdechnutí zvratků a následného vzniku chemického zápalu, perforace jícnu a žaludku )

4. slanou vodu nepodávat nikdy dětem5. u otravy alkoholem  vyvolat zvracení pokud postižený  spolupracuje, pak uložit do zotavovací polohy ,sledovat, neponechat bez dozoru, neutéct!!!!! event. volat 155  
6. u otravy léky: vyvolat zvracení do 1h od požití, vždy volat 155  
7. drogy: obecně sledovat vědomí a dýchání, reakce na běžné podněty, pokud nemá náhled, sebekontrolu,  ohrožuje sebe nebo okolí – volat 155  
8. plyny: vyvést ze zamořeného prostředí na vzduch , přitom neohrozit sebe  
9. působení noxy na kůži, sliznice , oči : oplachy tekoucí vodou několik minut