Příčiny 

  • obvykle onemocnění srdce, plic,  úraz, alergie, cizí těleso
  • dušnost při vdechu, při výdechu nebo kombinovaná
  • pacient dýchá s obtížemi, zrychleně a mělce, obtížně, stav se zhoršuje při pohybu, kašel s event. vykašláváním hlenů, krve, pěny … zapojuje i přídatné svaly  ( krku, horních končetin, mezižeberní )
  • lapavé dechy – nejsou dostatečnou ventilací !!!

Co dělat?

  1. ponechat postiženého v poloze, kterou sám zaujal při potížích,
  2. zajistit dostatek čerstvého vzduchu
  3. postiženému pomoci aplikovat léky (spray)  který má pro tuto potřebu,
  4. rychle volat 155
  5. sledovat, pokud dojde ke zhoršení , ztrátě vědomí – zahájit umělé dýchání + nepřímou masáž srdce