1. u dětí použít vypuzovací manévry hlavou dolů viz výše, pokud těleso po vykašlání jasně vidíme  v ústech, opatrně vyjmout 

2. u dospělých použít k vypuzení Heimlichův  manévr  údery do zad, při neúspěšnosti vypuzení  a nastupující zástavě dechu s bezvědomím – umělé dýchání + nepřímá srdeční masáž =  KPR

Obr.: Heimlichův manévr