Krajský úřad Kraje Vysočina
 

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

telefon: 564 602 111, 564 602 100
fax: 564 602 420

email: posta@kr-vysocina.cz
ID datové schránky: ksab3eu
www: www.kr-vysocina.cz

Vedoucí odboru sociálních věcí: JUDr. Věra Švarcová, 564 602 819, svarcova.v@kr-vysocina.cz
Oddělení sociálních služeb – vedoucí: Mgr. Jiří Bína, 564 602 817, bina.j@kr-vysocina.cz
Oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb – vedoucí: Bc. Roman Sýkora, 564 602 818, sykora.r@kr-vysocina.cz
Oddělení sociální ochrany a prevence – vedoucí: Ing. Marie Nápravníková, 564 602 822, napravnikova.m@kr-vysocina.cz
Oddělení sociální správy – vedoucí: Mgr. Helena Šteflová, MBA, 564 602 821, steflova.h@kr-vysocina.cz
Krajský koordinátor pomoci – Ing. Lenka Mikletičová, 564 602 858, Mikleticova.L@kr-vysocina.cz,

Vedoucí odboru zdravotnictví: Ing. Soňa Měrtlová, 564 602 450, mertlova.s@kr-vysocina.cz
Oddělení zdravotní péčevedoucí: Ing. Jindřich Petrák, 564 602 470, Petrak.J@kr-vysocina.cz
Oddělení zdravotní správyvedoucí: Ing. David Talpa, 564 602 461, talpa.d@kr-vysocina.cz