Jedná se o základní dávku pomoci v hmotné nouzi, která řeší nedostatečný příjem osoby/společně posuzovaných osob a pro její pobírání je nutné splnit stanovené podmínky nároku. Dávka je určena na úhradu potřeb osoby na úrovni zabezpečující její základní životní podmínky.

Jakou situaci dávky v HN řeší (životní situace)

Osoba má velmi nízké příjmy, není schopna si zabezpečit své základní životní podmínky, zejména se jedná o zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, základní hygienických potřeb apod.

Vznik nároku na dávku

Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.

Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy
a možností. Pro stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima. Viz portál MPSV: Životní a existenční minimum (uradprace.cz)

Výše poskytované dávky

Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na bydlení jsou náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze 35 %, příjmu osoby či rodiny).

Částka živobytí osoby se zvyšuje, pokud zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování. Částka živobytí u osoby, která dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky, činí částku existenčního minima, případně zvýšenou z důvodu dietního stravování.

Způsob podání žádosti

1. Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

2. Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Elektronický formulář žádosti o porodné včetně formulářových příloh, vzorů a informací naleznete na portálu MPSV: Žádost o příspěvek na živobytí (mpsv.cz).

3. Odeslání pomocí datové schránky.

Užitečné odkazy

Podrobné informace o dávce porodné lze najít na portálu MPSV Příspěvek na živobytí (mpsv.cz) a Úřadu práce ČR Příspěvek na živobytí (uradprace.cz).