Dávka řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.

Jakou situaci dávky v HN řeší (životní situace)

Osoba bydlí na ubytovně nebo v jiném nebytovém prostoru. Osoba nemá dostatek příjmů na bydlení v bytě, nebytovém prostoru nebo na ubytovně.

Vznik nároku na dávku

Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí.

Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení (s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům) i v případě, že příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu, že příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl aktuálně stanovený násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných osob.

Výše poskytované dávky

Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima. Viz portál MPSV: Životní a existenční minimum (uradprace.cz)

Komu je dávka poskytována

Dávka je poskytována vlastníku užívajícímu byt, nebo jiné osobě, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu.

Dávku lze také poskytnout vlastníku stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, která splňuje zákonem dané stavebně technické standardy kvality bydlení.

Doplatek na bydlení může být poskytován i v případech hodných zvláštního zřetele, a to ubytování
v pobytových sociálních službách (např. azylový dům, domov pro seniory, chráněné bydlení).

Způsob podání žádosti

1. Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

2. Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Elektronický formulář žádosti o porodné včetně formulářových příloh, vzorů a informací naleznete na portálu MPSV: Žádost o doplatek na bydlení (mpsv.cz).

3. Odeslání pomocí datové schránky.

Užitečné odkazy

Podrobné informace o dávce porodné lze najít na portálu MPSV Žádost o doplatek na bydlení (mpsv.cz) a Úřadu práce ČR Doplatek na bydlení (uradprace.cz).