Jakou situaci dávky v HN řeší (životní situace)

Osoba s nedostatečnými příjmy ohrožená sociálním vyloučením.

Komu jsou dávky v HN poskytovány

Je formou pomoci motivující osoby v hmotné nouzi k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb, za předpokladu, že každá osoba, která pracuje, se musí mít lépe než ta, která nepracuje, popřípadě se práci vyhýbá.

Kdo o dávkách rozhoduje

Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu.

Opravným prostředkem proti rozhodnutí je odvolání. O odvolání proti rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Poskytované dávky – přehled

  1. Příspěvek na živobytí
  2. Doplatek na bydlení
  3. Mimořádná okamžitá pomoc

Užitečné odkazy

Podrobné informace o dávkách v hmotné nouzi lze najít na portálu MPSV  Pomoc v hmotné nouzi (mpsv.cz)a Úřadu práce ČR Pomoc v hmotné nouzi (uradprace.cz).

Obecné informace a vymezení některých pojmů naleznete na portálu Úřadu práce ČR: Obecné informace (uradprace.cz).

Seznam provozoven pro uplatnění poukázek, jako jedné z forem výplaty dávky HN

Legislativní úprava

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.