Dávka přispívá na náklady spojené s bydlením rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy.

Jakou situaci dávka řeší (životní situace)

Osoba je vlastníkem nebo nájemcem zkolaudovaného bytu a náklady na bydlení jsou vyšší než 30% (na území hlavního města Prahy 35%) rozhodného (čistého) příjmu rodiny a zároveň 30% rozhodného příjmu (v Praze 35%) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Vznik nároku na příspěvek na bydlení

O poskytnutí dávky může žádat vlastník nebo nájemce zkolaudovaného bytu, jehož náklady na bydlení jsou vyšší než 30% (na území hlavního města Prahy 35%) rozhodného (čistého) příjmu rodiny a zároveň 30% rozhodného příjmu (v Praze 35%) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

  • Náklady na bydlení představují nájemné (byty užívané na základě nájemní smlouvy), v případě družstevních bytů a bytů vlastníků se jedná o srovnatelné náklady podle počtu osob v rodině.
  • Normativní náklady jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, resp. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.
  • Taxativní výčet nákladů a normativních nákladů na bydlení včetně výše částek je uveden v § 25 – 26 zákona o státní sociální podpoře.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podáním žádosti. Lze ho uplatnit maximálně
3 měsíce zpětně.

Komu je dávka vyplácena

Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob, náleží příspěvek na bydlení jen jednou, a to osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí krajská pobočka Úřadu práce ČR, která o příspěvku rozhoduje, které z těchto osob se příspěvek na bydlení přizná.

Výše poskytované dávky

Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi normativními náklady na bydlení
a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.

Způsob podání žádosti

1. Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

2. Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Elektronický formulář žádosti o příspěvek na bydlení včetně formulářových příloh, vzorů a informací naleznete na portálu MPS:. Žádost o příspěvek na bydlení (mpsv.cz).

3. Odeslání pomocí datové schránky.

Povinnost žadatele

Po podání žádosti dokládá žadatel každé čtvrtletí náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Užitečné odkazy

Podrobné informace o dávce příspěvek na bydlení lze najít na portálu MPSV  Příspěvek na bydlení (mpsv.cz), Státní sociální podpora (mpsv.cz) a Úřadu práce ČR Příspěvek na bydlení (uradprace.cz).