Dávka poskytovaná rodinám s nezaopatřeným dítětem/dětmi, které mají rozhodný příjem do
2,7 násobku životního minima. (Údaj platný v roce 2021.)

Jakou situaci dávka řeší (životní situace)

Osoba pečuje o nezaopatřené dítě a má nízké příjmy, nebo je-li sama nezaopatřeným dítětem s nízkými příjmy.

Vznik nároku na přídavek na dítě

Nárok na dávku má nezaopatřené dítě žijící v rodině s rozhodným příjmem do 2,7 násobku životního minima. (Údaj platný v roce 2021.)

Komu je dávka vyplácena

Dávka je vyplácena osobě, která má nezletilé dítě v přímém zaopatření. V případě zaopatření dítěte více osobami se dávka vyplácí osobě určené na základě dohody mezi nimi, jinak rozhodne krajská pobočka ÚP. Pokud se jedná o zletilé nezaopatřené dítě, přídavek je vyplácen tomuto dítěti.

V případě, že nezletilé nezaopatřené dítě je v přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, dávka se vyplácí ústavu/zařízení.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podáním žádosti. Lze ho uplatnit maximálně
3 měsíce zpětně.

Výše poskytované dávky

Dávka je poskytována ve třech výších podle věku dítěte v základní nebo zvýšené výměře podle druhu příjmů. Dávka ve zvýšené výměře náleží v případě, že některá ze společně posuzovaných osob má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem z výdělečné činnosti nebo z určitých dávek.

Způsob podání žádosti

1. Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby.

2. Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Elektronický formulář žádosti o přídavek na dítě včetně formulářových příloh, vzorů a informací naleznete na portálu MPSV: Žádost o přídavek na dítě (mpsv.cz).

3. Odeslání pomocí datové schránky.

Povinnost žadatele

Žadatel (tj. zákonný zástupce dítěte nebo zletilé nezaopatřené dítě) po podání žádosti
o přídavek na dítě dokládá každé čtvrtletí rozhodné příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Zletilé nezaopatřené dítě se posuzuje s rodiči, je-li hlášeno k trvalému pobytu v bytě rodičů.

Užitečné odkazy

Podrobné informace o dávce přídavek na dítě lze najít na portálu MPSV  Přídavek na dítě (mpsv.cz), Státní sociální podpora (mpsv.cz) a Úřadu práce ČR Přídavek na dítě (uradprace.cz).