Dávka je určena pro jednoho rodiče, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádné pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte a do vyčerpání částky příspěvku.

Jakou situaci dávka řeší (životní situace)

Rodič, který celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině, které nedosáhlo 4 let věku.

Vznik a zánik nároku na dávku

Nárok na dávku má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádné pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte a do vyčerpání částky příspěvku.

V případě, že nejmladšími dětmi v rodině jsou dvojčata nebo více dětí narozených současně, celková výše příspěvku je vyšší.

Narodí-li se v rodině další dítě, vzniká rodiči nový nárok na rodičovský příspěvek a je nutné tuto změnu ohlásit příslušnému orgánu. Původní příspěvek zaniká, přestože nebyl zcela vyčerpán.

Nárok na dávku zaniká vyčerpáním celkové částky rodičovského příspěvku, dovršením čtyř let věku dítěte nebo posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, kdy se do rodiny narodilo další dítě nebo bylo převzato mladší dítě.

Komu je dávka vyplácena

Jednomu z rodičů dítěte do 4 let věku, který o něho pečuje.

Splňují-li podle podmínku péče o totéž dítě pro nárok na rodičovský příspěvek v jednom kalendářním měsíci oba rodiče tak, že každý ji splňuje po část měsíce, náleží rodičovský příspěvek jen jednou, a to rodiči určenému na základě dohody rodičů. 

Výše poskytované dávky

Celková výše poskytované dávky je stanovena na částku Kč 300.000,-. V případě dvojčat nebo více dětí narozených současně, celková výše příspěvku činí Kč 450.000,-. (Údaj platný v roce 2021).

Měsíční čerpání rodičovského příspěvku je stanoveno podmínkami, rodič si tak může měsíční výši čerpání příspěvku volit (jedenkrát za 3 měsíce). Pro volbu měsíční výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte, pokud lze alespoň jednomu z rodičů stanovit. Částka nesmí být vyšší než maximální měsíční částka, kterou můžete čerpat.

Způsob podání žádosti

1. Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

2. Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Elektronický formulář žádosti o porodné včetně formulářových příloh, vzorů a informací naleznete na portálu MPSV: Žádost o rodičovský příspěvek (mpsv.cz), Volba výše rodičovského příspěvku (mpsv.cz)

3. Odeslání pomocí datové schránky.

Užitečné odkazy

Podrobné informace o dávce porodné lze najít na portálu MPSV  Rodičovský příspěvek (mpsv.cz), Státní sociální podpora (mpsv.cz) a Úřadu práce ČR Rodičovský příspěvek (uradprace.cz).