Jednorázová dávka, která pomáhá k úhradě nákladů spojených s vybavením pohřbu. 

Jakou situaci dávka řeší (životní událost)

Osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte.

Vznik nároku na dávku

Nárok má osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, a pokud zemřelá osoba měla trvalý pobyt na území ČR.

Nárok vzniká dnem pohřbení a úhrady nákladů.  Náleží pouze jednou.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti, zaniká uplynutím 1 roku po vzniku nároku na pohřebné.

Komu je dávka vyplácena

V případě splnění podmínek nároku u více osob, náleží pohřebné osobě, která jako první uplatnila nárok.

Výše poskytované dávky

Výše pohřebného činí 5 000 Kč (Údaj platný v roce 2021).

Způsob podání žádosti

1. Podání formuláře v listinné podobě na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

2. Odeslání dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Elektronický formulář žádosti o porodné včetně formulářových příloh, vzorů a informací naleznete na portálu MPSV: Žádost o pohřebné (mpsv.cz)

3. Odeslání pomocí datové schránky.

Užitečné odkazy

Podrobné informace o dávce porodné lze najít na portálu MPSV Pohřebné (mpsv.cz), Státní sociální podpora (mpsv.cz) a Úřadu práce ČR Pohřebné (uradprace.cz)

Výkon státní správy pro Kraj Vysočina – kontaktní informace

Krajská pobočka ÚP ČR pro Kraj Vysočina Vysočina (uradprace.cz)

SEZNAM KONTAKTNÍCH PRACOVIŠT KRAJSKÉ POBOČKY ÚP JIHLAVA PODLE OKRESŮ KRAJE VYSOČINA

SEZNAM VŠECH KONTAKTNÍCH PRACOVIŠŤ KRAJSKÉ POBOČKY ÚP JIHLAVA

Kontaktní pracoviště (uradprace.cz)