Problematika speciálních označení vozidel (např. parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením), jízdy na zpoplatněných komunikacích apod., nepatří do kompetence Ministerstva práce
a sociálních věcí (ani krajských poboček ÚP), ale Ministerstva dopravy. Případné dotazy a praktické problémy je proto nutné řešit s Ministerstvem dopravy či obecními úřady obcí s rozšířenou působností, které speciální označení vydávají.

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením je legislativně upraven v § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 

Kdo parkovací průkaz vydává

Obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Jakou situaci parkovací průkaz řeší (životní událost)

Při užívání osobního automobilu mohou občané se zdravotním postižením z důvodu svého postižení narážet na různé překážky, parkovací průkaz a oprávnění s ním spojená jim mohou různé situace ulehčit.

Oprávnění držitelů parkovacího průkazu pro OZP

  • Stát po dobu nezbytně nutnou s autem na místech, kde je zákaz stání. Podmínkou je zachování bezpečnosti a plynulosti provozu a situace musí být naléhavě nutná.
  • Podle vyhlášky č. 30/2001 Sb. mohou držitelé parkovacího průkazu pro OZP také vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami “Mimo zásobování” nebo “Mimo dopravní obsluhu”. V naléhavých případech se také toleruje vjezd za značku s dodatkovou tabulkou “Jen zásobování”, “Jen obsluha” a “Pěší zóna”.
  • Další výhoda pro držitele karet ZTP a ZTP/P (výhoda se neváže na parkovací kartu ale průkaz OZP – viz výše) se týká  osvobození od poplatku dálniční známky za použití dálnice a rychlostní silnice. To platí v případě, kdy je v autě přepravován držitel průkazu OZP, a je-li držitelem vozidla postižená osoba nebo její blízká osoba. Vozidlo může být provozované domovy pro osoby se zdravotním postižením, které slouží k přepravě osob se zdravotním postižením.
  • Držitelé vozidel s přiznaným průkazem ZTP či ZTP/P si také mohou požádat o vyhrazené parkovací místo v blízkosti svého bydliště. Žádost je třeba vyjednat na odboru dopravy obce s rozšířenou působností.

Komu je parkovací průkaz pro OZP vydáván

O parkovací průkaz pro zdravotně postižené můžou žádat držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P. Průkazy osob se zdravotním postižením (OZP) reguluje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (viz výše).

Způsob podání žádosti

Držitelům těchto průkazů pro tělesně postižené (TP; s výjimkou sluchového postižení) vydávají obce
s rozšířenou působností parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením na počkání.

Držitelé vozidel s přiznaným průkazem ZTP či ZTP/P si také mohou požádat o vyhrazené parkovací místo v blízkosti svého bydliště. Žádost je třeba vyjednat na odboru dopravy obce s rozšířenou působností.

Povinnosti držitelů parkovacích průkazu pro OZP

Osoba se zdravotním postižením musí mít u sebe vždy platný průkaz ZTP nebo ZTP/P. Parkovací průkaz by měl být umístěn na viditelném místě vozidla za sklem ze strany řidiče, přední stranou s vyznačenou platností směrem ven z vozidla.

Výkon státní správy pro Kraj Vysočina – kontaktní informace

Městské a obecní úřady se sídlem v kraji Vysočina – statnisprava.cz nebo ePUSA

Odbor sociálních věcí a školství: Odbory a oddělení: Havlíčkův Brod (muhb.cz)

Odbor zdravotnictví a sociálních věcí: Humpolec (mesto-humpolec.cz)

Odbor sociálních věcí: Chotěboř (chotebor.cz)

Všeobecné informace : Jihlava

Odbor sociální: Moravské Budějovice (mbudejovice.cz)

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ: Odbory MěÚ: Náměšť nad Oslavou (namestnosl.cz)

Kontakty odboru – Městský úřad (nmnm.cz)

Informace oddělení sociálních věcí a zdravotnictví: Informace: Město Pacov (mestopacov.cz)

Odbor sociálních věcí: Pelhřimov (mupe.cz)

Odbor sociálních věcí: Kontakty: Světlá nad Sázavou (svetlans.cz)

Odbor sociální | Telc.eu

Odbor sociálních věcí: Třebíč (trebic.cz)

Město Velké Meziříčí – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (velkemezirici.cz)

Odbor sociální | Žďár nad Sázavou (zdarns.cz)