Na tomto místě naleznete základní dávky, příspěvky a další podporu, kterou poskytuje stát občanům.

Systém dávek je poměrně košatý a reaguje na nejrůznější individuální situace občanů, vázané na věk, zdravotní stav nebo jiné vážné důvody. Poskytují se tedy osobám, které potřebují buď finanční, nebo nějakou jinou pomoc k překonání těžké životní situace. Takovou situací může být např. ztráta zaměstnání, příjmu, ale i mobility nebo nutnost péče o osobu blízkou.

Níže naleznete nejen základní informace o těchto dávkách, ale i odkazy na konkrétní formuláře, které jsou k jejich vyřízení potřeba.