1. postiženého oslovíme – pokud na oslovení reaguje – sledovat, ponechat v jeho poloze nebo pokud je to možné uložit do zotavovací polohy na boku 
– pokud postižený nereaguje – zkusíme reakci na bolestivý podnět – viz. bod 2  
2. reakce na bolestivý podnět – pokud postižený reaguje – postupujeme stejně, jako by reagoval na oslovení, tedy podle bodu 1 uvedeného výše- pokud postižený nereaguje ani na bolestivý podnět – zkontrolujeme dech postiženého – viz. bod 3  
3. dýchání –  je-li dostatečné (postižený dýchá stejně jako zachránce) – zotavovací poloha 
– není-li dýchací funkce dostatečná, zahájíme umělé dýchání  spolu s nepřímou masáží srdce
4. snažit se zjistit, co se stalo