– paradoxní ,přestřelená celková reakce organismu  na běžné látky, projevuje se zarudnutím, kopřivka po těle,  extrémní otok, otoky dýchacích cest, dušnost , nemožnost polykání, otok jazyka , kolaps až náhlá zástava dechu a oběhu 

– po požití potravin ( čokoláda, ovoce,ryby,koření ..)                                            
– po štípnutí hmyzem 
– po vdechnutí ( pyly, prach,peří…) 
– po kontaktu s různými látkami  ( kovy…) 
– po aplikaci léků ( antibiotika, analgetika… ) 

1. při lokální reakci: chlazení, antihistaminika pokud má u sebe p.o., klidový režim 
2. při větší reakci ihned volat 155, zatím klidový režim, antihistaminika, pokud má, 
3. pokud je postižený alergik a má u sebe Epipen, aplikovat přes oděv do paže, stehna 
4. při bezvědomí – pokud dýchá – zotavovací poloha 
– pokud nedýchá – KPR