Příznaky:

  • náhle vzniklá, silná, nesnesitelná

Lokalizace – zjistit kde vzniká 
Určit charakter – stálá, kolikovitá, tlaková,  tupá, bodavá, vystřelující 
Propagace – kam postupuje 
Závislost na pohybu – ano, ne 
Doprovodné a následující příznaky – zvracení, průjem, křeče, zmatenost, horečka, obtížné močení…, dušnost, světloplachost… 

1. nepodávat žádné tekutiny ani léky 
2. úlevová poloha 
3. volat 155